Birabujijwe gutwara inkuru zacyu utabifitiye uruhusha, Twandikire udusabe uruhusha mbere yuko ukora ibyo wifuza

Trulli

IMIRARA

Ubgoko bg’abanyamurenge bugizwe n’imirara myishi itandukanye.

Reka tubagezeho amazina y’imirara igize ubgoko bwacu bw’Abanyamurenge.

Abanyabyinshi.

Abasita.

Abarundi (Abahiga, Abongera, Abahondogo).

Abasinzira

Abagunga (Abadinzi, Abasama).

Abega.

Abahayashunga (Abatwari, Abasegege).

Abitira.

Abapfizi ( Abadahurwa, Abaheto).

Abahire ( Abahinda, Abazigaba)

Abahima.

Abasinga.

Abagorora (Abahenda, Abasizana, Abatuganyi, Abadegemba)

Abatakure.

Abanyakarama.

Abapfurika.

Abatura

Abagabika.

Copyright © 2012 - 2018 - All Rights Reserved. Uru rubuga rugenzurwa na Imurenge News Agency.

Back to Top