IMIRARA

Ubgoko bg’abanyamurenge bugizwe n’imirara myishi itandukanye.

Reka tubagezeho amazina y’imirara igize ubgoko bwacu bw’Abanyamurenge.

Abanyabyinshi.

Abasita.

Abarundi (Abahiga, Abongera, Abahondogo).

Abasinzira

Abagunga (Abadinzi, Abasama).

Abega.

Abahayashunga (Abatwari, Abasegege).

Abitira.

Abapfizi ( Abadahurwa, Abaheto).

Abahire ( Abahinda, Abazigaba)

Abahima.

Abasinga.

Abagorora (Abahenda, Abasizana, Abatuganyi, Abadegemba)

Abatakure.

Abanyakarama.

Abapfurika.

Abatura

Abagabika.

Copyright © 2012 - 2018 - All Rights Reserved. Uru rubuga rugenzurwa na Humura, Inc.

Back to Top